ขั้นตอนวิธีการสมัครสมาชิก

เว็บไซต์ของเราเป็นระบบสมัครสมาชิกอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรออนุมัติ ไม่ต้องยื่นเอกสารให้วุ่นวาย เพียงทำตามขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้